Tekstschrijver op taalniveau B1

Je zult maar tekstschrijver zijn en je opdrachtgever verlangt van jou een tekst op B1 niveau. Geen probleem, zou mijn antwoord zijn, in het vertrouwen al googelend te ontdekken wat B1 precies betekent.

Op de website van Bureau Taal lees ik dat taalniveau B1 eenvoudig Nederlands is, een punt op de meetlat van de Raad van Europa. Deze meetlat (het Common European Framework) is gemaakt om het taalniveau van mensen en teksten te meten. Zo is A1 het laagste en C2 het hoogste. B1 zit daar ergens tussenin en is begrijpelijk voor 95% van de Nederlanders.

Volgens communicatiewetenschapper Carel Jansen vergeet Bureau Taal erbij te vermelden dat het Europees Referentiekader (ERK), waarop het Bureau zich baseert, geen betrekking heeft op het moeilijkheidsniveau van teksten. Het ERK is bedoeld om vast te kunnen stellen op welk niveau mensen mondeling en schriftelijk met elkaar kunnen communiceren in een Europese taal, die niet hun moedertaal is. Zo staat te lezen in zijn artikel ‘De nieuwste kleren van de keizer’ in Onze Taal 2/3 2013. Aan de bewering dat 95% van de Nederlanders B1 taal kan begrijpen ligt geen wetenschappelijk onderzoek ten grondslag.

Ik haal opgelucht adem. B1 is een mooie term en als dat verzekeringsmaatschappijen en banken over de streep haalt om voor hun klanten begrijpelijke taal te schrijven, dan is dat mooi meegenomen. Klant blij, opdrachtgever blij en ik blij. Ik schrijf gewoon door zoals ik altijd al deed.

Gezien de frequentie waarmee hotemetoten zich in dit land laten voorstaan op hun kennis van B1, trek ik de conclusie dat B1 Bureau Taal geen windeieren heeft gelegd. In B1 gezegd ‘Bureau Taal heeft met het bedenken van de term B1 veel geld verdiend’.

RIA
02-04-2013